Đang xử lý...

Chuỗi chương trình số hóa

Game changer: The future of the game industry in Vietnam

Online

Đã diễn ra

Game changer: The future of the game industry in Vietnam

video_library 4 video (1h42')
Học online dễ dàng các kiến thức về thị trường game, blockchain...từ chuyên gia
1.000.000 VND
Blockchain 02:  Nhận diện cơ hội và rủi ro với NFT, GameFi, Crypto

Online

Đã diễn ra

Blockchain 02: Nhận diện cơ hội và rủi ro với NFT, GameFi, Crypto

video_library 8 video (3h55')
folder_open 5 tài liệu
Học online dễ dàng các cách đầu tư, kiến thức thị trường blockchain, NFT, GameFi, số hóa...từ chuyên gia Cris Duy Trần, Trương Hồng Thi, Phạm Phước Nguyên, Hùng Đinh
199.000 VND
people
1.258 người đã mua
Blockchain 01:  Nhập cuộc xu hướng mới với NFT, GameFi, Crypto

Online

Đã diễn ra

Blockchain 01: Nhập cuộc xu hướng mới với NFT, GameFi, Crypto

video_library 7 video (3h36')
folder_open 4 tài liệu
Học online dễ dàng các cách đầu tư, kiến thức thị trường blockchain, NFT, GameFi, số hóa...từ chuyên gia
199.000 VND
people
1.513 người đã mua