Đang xử lý...

Điều khoản / Chính sách

Các quy định và điều khoản bảo mật

eBox xem việc bảo vệ thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu. Để sử dụng eBox thuận tiện và an toàn, bạn nên đọc kỹ bản Chính sách bảo mật, và liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ câu hỏi nào. Khi sử dụng dịch vụ của eBox hoặc đăng ký một khoá học, bạn đã mặc định đồng ý với những điều khoản dưới đây.

A. TÀI KHOẢN VNE ID

Người sử dụng (NSD) cần có tài khoản VNE ID hoặc đăng nhập từ tài khoản VNE ID sẳn có để truy cập nội dung của eBox.

Khi đăng ký tài khoản, NSD phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Tên, Email, Số điện thoại… Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc hỗ trợ NSD trong quá trình sử dụng dịch vụ tại hệ thống. eBox chỉ tiếp nhận giải quyết những khiếu nại, rủi ro, mất mát tài khoản đối với những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên.

B. MẬT KHẨU TÀI KHOẢN (MKTK)

Sau khi hoàn tất việc thanh toán, trong phần Quản lý tài khoản VNE ID sẽ bổ sung thông tin về phần thanh toán eBox của NSD để quản lý được thông tin thanh toán. Mật khẩu đăng nhập eBox được đồng bộ với tài khoản VNE ID của user và sử dụng các dịch vụ trong suốt quá trình học. NSD có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của mình.

NSD chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản eBox/ VNE ID của mình. Nếu NSD biết được bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản eBox của mình, hãy thông báo cho Bộ phận hỗ trợ của eBox để kịp thời xử lý.