Đang xử lý...

Điều khoản/Chính sách

Các quy định và điều khoản bảo mật

NSD không được sử dụng trái phép Dịch vụ của eBox. Không được gây trở ngại hoặc tìm cách truy cập hệ thống bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện, tài khoản và hướng dẫn mà cung cấp. eBox có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ cho NSD không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của eBox.

NSD không được phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập, đánh cắp thông tin, dữ liệu của các khóa học trong hệ thống của eBox, trừ khi được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. NSD không được quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc logo, hình ảnh nào được sử dụng trong sản phẩm, dịch vụ của eBox. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của eBox.

eBox không cho phép việc sử dụng chung tài khoản. Tài khoản có 2 người cùng sử dụng chung sẽ bị xóa ngay lập tức.

Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của eBox ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.

Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của eBox. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của eBox và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoàn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

NSD không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào trong cùng hệ thống. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào. NSD có thể bị tạm đóng tài khoản hoặc xóa tài khoản tùy mức độ vi phạm, NSD phải chịu trách nhiệm trước người khác và pháp luật.

Khi phát hiện những vi phạm như vi phạm bản quyền, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, eBox có quyền sử dụng những thông tin mà NSD cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong những trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, sự cố kỹ thuật bất ngờ hoặc lỗi của bên thứ ba .v.v. ảnh hưởng đến chương trình của eBox thì eBox được miễn trừ trách nhiệm phát sinh. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý khác của eBox (nếu có) đối với bất kỳ khiếu nại nào, được giới hạn ở số tiền mà NSD đã thanh toán cho eBox để sử dụng Dịch vụ. Vé tham dự eBox đã mua không được hoàn lại.

Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị và các chính sách của Nhà nước, các hành vi kỳ thị tôn giao, kỳ thị sắc tộc, hành vi làm tổn hại đến người khác, uy tín của các sản phẩm, dịch vụ, khóa học trong hệ thống eBox… Trường hợp phát hiện, NSD bị xóa bỏ tài khoản eBox và có thể bị xử lý theo pháp luật.

Mọi thông tin cá nhân của NSD sẽ được eBox bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. eBox không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu theo quy định pháp luật.

eBox có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của NSD trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của NSD.

eBox không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. eBox có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng, có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ. Nếu eBox ngừng một Dịch vụ nào đó, khi khả thi và hợp lý, eBox sẽ cung cấp cho NSD thông báo trước và cơ hội để đưa thông tin ra khỏi Dịch vụ đó.

eBox có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website hoặc các kênh truyền thông chính thức khác của eBox.