Đang xử lý...

Chương trình mới nhất

Podcast Series: Unlock New Power

Online

Đã diễn ra

Podcast Series: Unlock New Power

video_library 3 video (3h22')
Exp’s Story sẽ mang tới câu chuyện dùng công nghệ để nâng cao hiệu suất quản trị trong doanh nghiệp và quản lý nhân sự hiệu quả . Từ đó, giúp các nhà quản lý tìm thấy câu trả lời mới cho vấn đề quản trị của doanh nghiệp, tổ chức của mình.
Miễn phí